God langtidseffekt av naprapati mot nakke- og ryggsmerter

Muskel- og skjelettplager står i følge NAV for rundt 40 prosent av sykefraværet i Norge.Manipulasjon lumbalt

En ny studie fra Karolinska Instituttet i Stockholm viser at naprapati fungerer bedre ved rygg- og nakkeplager enn konsultasjon og rådgivning av lege. Studien er den første store evalueringen av naprapati som behandlingsform.

Det har til nå vært begrenset med kunnskap om langtidseffektene av manuell behandling mot rygg- og nakkesmerter. Ved Karolinska Instituttet i Sverige har de derimot kommet frem til spennende resultater gjennom et randomisert kontrollert studie.

Naprapatbehandlingen besto av manipulasjon, mobilisering, massasje og tøyninger, mens pasientene i kontrollgruppen fikk evidensbaserte råd og veiledning om aktivitet av leger.

409 personer deltok i studien totalt. 89% av deltakerne fullførte etter 26 uker, og 85% etter 52 uker. Etter 52 uker var gruppen som hadde fått naprapatbehandling signifikant bedre enn de som bare hadde mottatt råd.

Ved hjelp av denne studien har de kunnet konkludere at kombinert manuell behandling, som naprapati, er effektiv både på kort og lang sikt og bør vurderes av pasienter med uspesifikke rygg og nakkeproblemer.

Link til studien i sin helhet