HVA ER NAPRAPATI

Ordet naprapati kommer av det tsjekkiske ‘napravit’, som betyr å korrigere, og det greske ‘pathos’, som betyr lidelse. Fritt oversatt: « å korrigere årsak til lidelse»

Naprapati er en manuell behandlingsform som innebærer at terapeuten bruker hendene for å utrede, undersøke, diagnostisere, behandle og rehabilitere plager og skader i muskler og ledd som igjen påvirker kroppens nervesystem. Naprapaten konsentrerer seg om å finne årsaken til hvorfor du har vondt og korrigerer og normaliserer dysfunksjonene i bevegelsesapparatet ut ifra et helhetssyn.

Naprapatiens styrke i forhold til andre manuelle behandlingsmetoder, er kombinasjonen av både ledd- og muskelbehandling der behandlingen går ut på å kombinere flere typer behandlingsteknikker tilpasset hvert enkelt individ.

Det finnes i dag vitenskapelig grunn for naprapati som virksomhetsområde og høy evidens for effekten av de behandlingsmetodene naprapatene benytter seg av. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en svært god effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Stockholm, Sveriges største universitet for medisinsk forskning.

UTDANNELSEN

Naprapatutdannelsen er en 4-årig studie innenfor manuell medisin med hovedfokus på anatomi, fysiologi, nevrologi, ortopedi, idrettsmedisin og naprapati. Halve studiet er inndelt i humanbiologiske og medisinske studier, mens den andre halvdelen omfatter spesialiseringen innenfor naprapati.

Dette sikrer at en naprapat også innehar grunnleggende medisinsk kunnskap, slik at de er i stand til å stille en diagnose på pasienter, og deretter avgjøre om problemet skal behandles ved naprapati, eller om pasienten skal henvises til lege eller andre innenfor helsesektoren.

Det finnes per i dag tre steder i verden der man kan utdanne seg til naprapat; Stockholm (Sverige), Åbo (Finland) og Chicago (USA). Under hele studietiden kombineres teoretisk og praktisk undervisning med veilederstyrt praksis, der elevene selv behandler pasienter. En nyutdannet naprapat har derfor allerede 3-4 års pasienterfaring når siste eksamen avlegges og hovedoppgaven er levert.

Antall naprapater har økt kraftig de siste årene. I dag jobber det cirka 360 naprapater i Norge. Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet behandler for tiden naprapatenes søknad om å få bli autorisert som helsepersonell. I Sverige og Finland har naprapater vært autorisert som offentlig helsepersonell siden 1994.

For mer informasjon:
www.nph.se