NB: Disse sidene er fortsatt under arbeid!

Her kan du lese om ulike plager jeg som naprapat kan hjelpe deg med:

FORBIGÅENDE  BIVIRKNINGER AV BEHANDLINGEN

Etter spesielt første behandling kan du kjenne deg støl og sår i det området som er behandlet. Enkelte får hodepine og kjenner seg generelt trøtt og sliten.  Bivirkningene anses generelt som få, forbigående og små og har som regel en varighet på 1-2 dager etter behandlingen.

FORSIKTIGHETSREGLER

Personer med følgende tilstander/diagnoser bør utvise forsiktighet ved naprapati, rådføre seg med sin lege på forhånd, og opplyse naprapaten om sin tilstand:

  • blodpropp, blødersykdommer, kreft eller som går på blodfortynnende medisiner.
  • personer med allerede fastslåtte lidelser i muskler og skjelett, eks. benskjørhet (osteoporose)
  • graviditet

Pasienter jeg ikke kan behandle:

  • pasienter med alvorlige reumatiske lidelser.
  • pasienter med symptom og/eller smerter som ikke kan knyttes til feil i bevegelsesapparatet.
  • pasienter rett etter hjerteinfarkt eller hjerneslag.
  • pasienter med febertilstand.

Ved mistanke om alvorlig sykdom sendes pasienten videre til riktig instans innen helsevesenet.