UNDERSØKELSE OG BEHANDLING

Ved første besøk får pasienten beskrive sitt problem grundig. Diagnosen stilles på bakgrunn av Triggerpunktpasientens sykdomshistorie, livssituasjon, smertelokalisasjon, hvordan den arter seg, i hvilke situasjoner smerten provoseres/avlastes, og hvor lenge smerten har vedvart.

Ved hjelp av manuelle tester og teknikker kan naprapaten finne frem til årsaken til dine smerter og hvor dysfunksjonen har sitt utspring. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. På bakgrunn av undersøkelsen velger vi en eller en kombinasjon av flere behandlingsteknikker. De ulike behandlingsmetodene er beskrevet nærmere under «Behandlingsteknikker»

ANTALL BEHANDLINGER

En behandlingsserie hos naprapat er som regel på 3-7 behandlinger. Ved akutte tilstander trenger man sjelden mer enn 1-2 behandlinger.

Har du hatt smerte over lenger tid kreves det ofte flere behandlinger. Årsaken til dette er at kroppen etter hvert begynner å kompensere for å avlaste den opprinnelige smerten og da vil man involvere og overbelaste flere muskler og ledd. Jo raskere man får behandling jo tidligere blir man bra!

Pasienten får ofte øvelser eller hele treningsprogram som primært er øvelser han eller hun kan gjøre hjemme. Kroppen vår er bygd for å være i bevegelse og tåle belastning, men hver enkelt har ulike behov og forutsetninger og øvelsene som gis vil derfor være individanpasset for å oppnå det beste resultatet. Øvelsene er en del av behandlingen og et forebyggende tiltak for å hindre fremtidige plager.

PRIS

Førstegangskonsultasjon (anamnese, undersøkelse, behandling): 720,-
Oppfølging: 600,-