HVA KAN BEHANDLES – SKULDER

Skulderen er et komplekst ledd som er omgitt av leddkapsel, leddbåndSkulderog mange muskler og sener. Til sammen utgjør dette en kappe rundt skulderen som er viktig både for stabilisering av leddet og for normal funksjon og bevegelighet. I skulderen finnes det også flere slimposer som skal sikre at senene beveger seg normalt i forhold til hverandre. Samspillet mellom både skulderledd, skulderblad, kragebein, rygg og nakke er viktig for en optimal biomekanikk og for å unngå feilbelastninger i disse områdene.

 

Smerte mellom skulderblad

Smerter i øvre del av ryggen og mellom skulderbladene er svært vanlig og er som regel forårsaket av nedsatt funksjon og bevegelse i ledd og muskulatur i rygg, nakke og skulderparti. Smerten kjennes som verkende knuter og ofte sprer smerten seg opp til nakke og hodet, ut til skuldre og armer eller frem til brystet.  Mange opplever prikkinger og nummenhet i arm og hånd, spesielt om natten.

Holdning

Personer som sitter mye på jobben er spesielt utsatt for dette og som regel bunner slike plager i en dårlig kroppsholdning hvor skuldrene og hodet «faller» fremover. Når man sitter i en slik posisjon havner brystmusklene i en forkortet posisjon, mens musklene mellom skulderbladene automatisk begynner å jobbe for å prøve å holde tilbake skuldrene.
Over lenger tid vil man til slutt trette ut musklene på baksiden og man begynner å kjenne seg stiv og øm. Er man i tillegg svak i muskulaturen mellom skulderbladene, vil disse plagene komme hyppigere og være mer vedvarende. Blant personer som er mye plaget kreves det i tillegg til behandling spesifikk trening av muskulaturen både mellom skulderblad, og i mage og rygg (kjernemuskulaturen). Behandling, trening og bevisstgjøring av holdning gir som regel gode og raske resultat.

 

Impingement (innklemmingssyndrom)
Impingement
«Impingement» kan defineres som innklemming av mykdeler (leddkapsel, sener og slimpose) mellom overarmes leddhode og et benutskudd på øvre del av skulderbladet. Dette kan etter hvert sette i gang en betennelsesprosess i skulderen. Tilstanden kjennetegnes ved smerte og stivhet på utsiden/fremsiden av skulderen, og provoseres  spesielt ved løft av armen. Mange har problemer med å ligge på denne siden om natten. Noen opplever utstråling til albue, hånd og fingre og enkelte plages også av prikking, stikking eller nummenhet i fingre.

Aldersbetingede forandringer som forkalkninger og fortykkelser av sener, ledd og leddbånd er den primære årsaken til innklemmingen, men en slik innklemming kan også oppstå sekundært, for eksempel på grunn av dårlig skulderstabilitet. Skulderplagene kan ofte relateres til gjentagende, ensidig og statisk arbeid, spesielt utsatt er personer som jobber mye med armen over skulderhøyde. Dette er også en vanlig smertetilstand blant svømmere og utøvere innenfor kasteidretter, f.eks håndball.

Impingement er et bredt begrep så det blir derfor viktig med en grundig undersøkelse for å konstatere hvilken struktur(er) som kan skaper denne innklemmingen. Har man først funnet årsaken til plagene kan man raskere bli bra med behandling og spesifikk trening.

 

Frozen shoulder (adhesiv kapsulitt)

Kapsulitt i skulderen (betennelse i leddkapselen) kalles ofte «Frozen shoulder». Tilstanden kan debutere etter et trauma mot skulderen (sekundær kapsulitt) eller den kan plutselig oppstå uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd (primær kapsulitt).
Årsaken til  denne tilstanden kan ha oppstått etter lang tids feilbelastning av strukturene i skulderen.

Frozen shoulder utvikler seg sakte og med gradvis smerter og stivhet i skulderleddet. Mange har betydelige smerter i hvile og om natta. Smertene er lokalisert til skulderen og utsiden av overarmen. Noen kan også oppleve smerter som stråler ned til underarmen. Bevegelsene i skulderen blir redusert i alle retninger men er mest uttalt ved vridning av armen utover og når armen løftes ut mot siden.

Smertene vil med tiden gå over av seg selv og bevegeligheten vil gradvis komme tilbake, men forløpet kan strekke seg over flere år. Normalt tar det 1-3 år før plagene går over, men ved behandling og øvelser i tidlig fase kan lidelsen bremses og stoppes.

 

Tilbake